Hopp over til hovedinnhold

Redigere ditt prosjekt - Kunnskapsbase / Kom i gang - Help Desk

Redigere ditt prosjekt

Forfatterliste
  • David Berg

  • Ester Andersson

Kursbyggeren består av fire faner: "Intro", "Activites", "Resources" og "Settings". Gå inn i kursbyggeren ved å klikke på "Edit Course" gjennom fanen "Overview".


“Intro”-fane

På fanen for introduksjon kan du angi et eksternt prosjektnavn (synlig for deltakere) samt en beskrivelse av kurset. For å endre det interne arbeidsnavnet for prosjektet, klikk bare på tittelen på fanen "Overview".


“Activites”-fane

Endre navn på allerede opprettede moduler ved å klikke på de tre punktene → "Rename". Legg til en aktivitet ved å klikke på plusstegnet og legg til hvilket innhold du enn velger.

 

“Resources”-fane

På fanen "Resources" kan du legge til innhold du vil bruke som referansemateriale eller materiale som du tror kan være interessant for deltakerne. Du kan sette opp automatisering for når ressursen skal være tilgjengelig for deltakeren, og også merke ressursen slik at den kan filtreres bort i søk.


“Settings”-fane

Her setter du opp eller endrer bildet for kurset. Husk, et godt kursbilde bør fange deltakernes oppmerksomhet og hjelpe dem med å forstå kursens essens.


Tips: Forhåndsvis kurset ditt ved å klikke på "Preview" øverst i høyre hjørne.

 

Scroll Element