Gå till huvudinnehåll

Segments - Kunskapsbas / Administration / Funktioner - Help Desk

Segments

Författarlista
  • Ester Andersson

Segments är en funktion som låter dig skapa olika versioner av en aktivitet för att skapa en mer personlig inlärningsupplevelse. Det är ett utmärkt alternativ om du till exempel vill bjuda in alla dina anställda till en introduktionskurs men med små variationer.


Skapa segments

1. Gå till den aktivitet du vill anpassa och klicka på "Segment".2. Skapa det önskade antalet segment.3. Växla mellan vilket segment du redigerar genom att klicka på etiketten i högra hörnet. Du kan även kopiera innehåll mellan dina segment genom att klicka på "Copy content to".
 

Tilldela segment

Om du har skapat segment av specifika aktiviteter i ditt projekt och sedan bjuder in deltagare till kursen kommer de att tilldelas ett segment slumpmässigt. Om du vill undvika detta är det viktigt att du tilldelar deltagaren innan du bjuder in dem till kursen. Du kan göra detta genom att följa stegen nedan:

1. Gå till fliken "Participants" i projektmenyn.

2. Klicka på "Assign segments" i fliken nedanför.

 3. Klicka på "Unassigned" för att se vilka deltagare som inte har tilldelats ett segment.

4. Välj deltagaren som du vill tilldela ett segment och välj sedan segmentet. Upprepa för så många deltagare du vill. Kom ihåg att klicka på "Save".5. Du kan även låta systemet slumpmässigt tilldela genom att antingen klicka på "Assign all", helt enkelt skicka en inbjudan via e-post eller välja deltagarna i listan "Unassigned" och välja flera segment.

 

Scroll Element