Gå till huvudinnehåll

Chefsvy - Kunskapsbas / Administration / Funktioner - Help Desk

Chefsvy

Författarlista
  • Ester Andersson

Med Team View har Team Managern mer ansvar och enklare tillgång till information om teamet och dess inlärningsframsteg. De får också behörighet att djupare se specifika användares kursstatus.

Tillgängligt från prisplan: Professional

 

Introduktion

1. Gå in i Team View

För att komma in i Team view behöver du bara logga in som en Learner. Om du är en Team Manager kommer du att se fliken ”Team” där du kan välja ditt team.2. Fliken ”Overview”

På Overview får du en övergripande bild av hur det går för dina Team Members. Till exempel, under ”Courses” kommer du att se hur många som har ansökt, registrerat sig och slutfört specifika kurser. Under ”Approvals” kan du avslå eller registrera Team members kursansökningar.3. Fliken ”Members”

Under fliken ”Members” kan du få mer information om en Members progress genom att klicka på knappen ”I”.4. Fliken ”Team Courses”

Under fliken ”Team Courses” hittar du alla kurser som dina Members är registrerade i.5. Fliken ”Team certificates”

Under fliken ”Team certificates” hittar du alla certifikat som dina Members har.


Hur registrerar en Team Manager, Members till kurser?

1. För att en Team Manager ska kunna registrera Members i en kurs måste administratören först se till att kursen hanteras av Team View.

1.1 Gå till projektet från administratörsgränssnittet.

1.2 Under fliken ”Settings”, markera rutan ”Managed by team”.

2. För att registrera en Team Member i en kurs, gå till fliken ”Members”.3. Klicka på ”Enroll Members” och välj den/dem kurs(er) du vill registrera dig för.4. Under ”Add members to enrollment”, välj medlemmarna du vill registrera och klicka på ”Continute”.5. Bekräfta dina registreringar genom att klicka på ”Enroll”.


Hur skickar man kursansökningar till Team Managern?

1. För att en Team Manager ska kunna registrera medlemmar i en kurs måste administratören först se till att kursen hanteras av Team View.

1.1. Gå till projektet från administratörsgränssnittet.

1.2. Under fliken ”Settings”, markera rutan ”Managed by team”.

2. Gå till Catalog builder och ange kursinställningarna.

3. Under ”Enrollment”, välj ”Moderated”.

4. Under ”Visability”, välj ”Active”.

Tips: Vill du att Team Managern ska få en notis när en av deras medlemmar har ansökt om en kurs?

1. Skapa en Automated Communication med följande trigger (med ”Team Manager” som “Audience”)

1.1 ”Participant” → ”Status” → ”Is not Activated” och ”Participant” → ”Source” → ”IS Course Catalog”.

Tips: Vill du att Team Managern ska få en notis när deras begäran har blivit accepterad?

1. Skapa en Automated Communication med följande trigger (med ”Participant” som “Audience”)

1.1. ”Participant” → ”Status” → ”Is activated” och ”Participant” → ”Source” → ”Is Course Catalog”.

 

Scroll Element