Gå till huvudinnehåll

Reusable modules and activities - Kunskapsbas / Biblioteket - Help Desk

Reusable modules and activities

Författarlista
  • Ester Andersson

  • David Berg

Reusable modules and activites gör det möjligt för dig att kopiera en modul eller en aktivitet från en kurs till en annan. Om du behöver använda modulen eller aktiviteten i flera kurser är det också möjligt att skapa en modulmall eller aktivitetsmall och klistra in den i en valfri kurs.

Att lägga till en Reusable activity eller module i Library

1. Gå till Library och klicka på "Materials" → "Add material" → "Reusable modules " eller "Reusable activity".

2. Namnge din Reusable activity/module och klicka på spara.

3. Klicka på Actions → Edit.4. Bygg Reusable activity/module som du vill ha den.

 

Att lägga till Reusable activities eller modules i ett projekt (från Library)

1. Klicka på pilen som pekar nedåt bredvid “New Activity" eller "New Moduele".

2. Välj "Import Reusable Activity/module from Library".

3. Om du vill göra den Reusable activity eller modulen lokal och redigerbar, klicka på de tre prickarna och klicka på "Unlink"

Observera: Det är möjligt att lägga till flera aktiviteter eller moduler på en gång. 


Importera en aktivitet från ett projekt till ett annat

1. Klicka på pilen som pekar nedåt bredvid "New activity" eller "New module".

2. Välj "Import activity/modul from project".

Observera: Det är möjligt att lägga till flera aktiviteter eller moduler på en gång.

 

 

Möjligheten att "Unlink" gör det möjligt med effektiv återanvändning av moduler och aktiviteter samtidigt som flexibiliteten att skräddarsy innehållet behålls.

Så här kan du använda det i praktiken:

1. Importera den reusable acitivity/module till din kurs.

2. Klicka på de tre punkterna och välj "Unlink". Aktiviteten, i det här fallet, kommer att bli fristående i projektet och kommer inte längre att påverkas av några uppdateringar som görs på den Reusable activity i biblioteket.

Vänligen se bilden nedan:

Scroll Element