Gå till huvudinnehåll

Anpassad e-post-SMTP - Kunskapsbas / Administration / Anpassa din lärplattform - Help Desk

Anpassad e-post-SMTP

Författarlista
  • Michele Dorigatti

  • Ester Andersson

  • David Berg

Om du vill använda en anpassad e-post SMTP, vänligen ge följande information till support@learnifier.com

  • Avsändarnamn för e-post (till exempel "Learnifier Academy")

  • Avsändaradress för e-post (till exempel NOREPLY@company.com) (Se avsnittet nedan angående e-postadresser)

  • E-post-användarnamn

  • E-post-lösenord

  • Protokoll: SMTPS eller StartTLS

  • Port

  • E-postserverns värdnamn


Servern måste vara publikt åtkomlig på internet och det angivna användarnamnet/lösenordet bör vara för en användare som kan skicka e-post genom den servern.

OBS: Vi vill att alla kunder som har en anpassad e-postserver lägger till DNS-poster i sin namnserver, vilket du kan hitta längre ner i den här artikeln.

Vänligen se avsnittet med namnet "Use the Microsoft 365 Defender portal to create outbound spam policies" (https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-the-outbound-spam-policy?view=o365-worldwide#use-the-microsoft-365-defender-portal-to-create-outbound-spam-policies) för) för att hitta instruktioner om hur du konfigurerar en utgående skräppostfilterpolicy. Om du skickar många e-postmeddelanden kan det vara lämpligt att ställa in en sådan policy på användaren för akademin och ange gränser som är rimliga för dig, både "extern meddelandelimit per timme" och "daglig meddelandelimit".

DKIM
DKIM-inställningar måste göras för e-postserverar som inte signerar e-posten själva. De av er som använder Office365 behöver inte lägga till DKIM-poster. För att ställa in DKIM, följ dessa instruktioner.

Scroll Element