Gå till huvudinnehåll

Anpassad domän - Kunskapsbas / Administration / Anpassa din lärplattform - Help Desk

Anpassad domän

Författarlista
  • Ester Andersson

Learnifier är tillgängligt antingen på Amazon Web Service på domänen "learnifier.com" eller på ElastX på domänen "learnifier.se". Från prisplanen Enterprise är det möjligt att också använda en anpassad domän. Vi använder tjänsten Let's Encrypt för att skapa certifikat.

Viktigt att veta när du följer instruktionerna nedan:

  • Om din Learnifier URL (till exempel: customer.learnifier.com) slutar med learnifier.com, använd värdena markerade med ".com".

  • Om din Learnifier URL istället slutar med learnifier.se, använd de som är markerade med ".se".

Om du vill använda en anpassad domän, följ dessa steg:

1. Om din domän redan har en SPF-post, måste du lägga till följande SPF-mekanism till den befintliga posten:

include: amazonses.com (.com) eller
include:_customdomain.learnifier.se (.se)

2. Om du för närvarande inte har en SPF-post, följ dessa instruktioner:

- Gå till den här sidan för att få instruktioner om hur du lägger till en SPF-post https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework#Implementation
- När du har lagt till dina SPF-poster, lägg till följande SPF-mekanism till den befintliga posten.

include:amazonses.com (.com) eller
include:_customdomain.learnifier.se (.se)


3. Lägg till en post i dina DOMAIN NAME SERVERS (DNS).

- (Alternativ 1) Om du lägger till en toppdomän, till exempel "example.com", lägg till en A-post till "54.194.73.184" (.com) eller "212.237.150.242" (.se).
- (Alternativ 2) Om du lägger till en subdomän, till exempel "academy.example.com", lägg till en CNAME för "service.learnifier.com" (.com) eller "service.learnifier.se" (.se).

4. Lägg till följande: academy.example.com. CAA 0 issue "letsencrypt.org"?

5. Skicka domänen där din academy ska vara värd (till exempel academy.example.com) till support@learnifier.com.

Kom ihåg att även ställa in DKIM, för vilket du kan hitta instruktioner här.

Scroll Element