Gå till huvudinnehåll

Att kopiera ett projekt till en annan underportal - Kunskapsbas / Administration / Tips & Tricks - Help Desk

Att kopiera ett projekt till en annan underportal

Författarlista
  • Ester Andersson

1. Gå till underportalen från vilken du önskar kopiera ett projekt.

2. Gå till det projekt du vill kopiera.

3. Klicka på triangeln på höger sida om "Copy"-knappen och klicka på "Copy to another client".

4. Om kursen har innehåll från det lokala Library kommer du att ombedas bekräfta att det också ska kopieras till den andra underportalen.

5. Välj vilken underportal du vill kopiera mallen till.

6. Allt klart! Scroll Element