Gå till huvudinnehåll

Navigera mellan olika underportaler - Kunskapsbas / Administration / Tips & Tricks - Help Desk

Navigera mellan olika underportaler

Författarlista
  • Ester Andersson

För att navigera mellan de olika portalerna i Learnifier, klicka på "Go to” och under "Client portal" klickar du på den portalen du vill gå till.


Scroll Element