Gå till huvudinnehåll

Introduktion till Learnifiers roller - Kunskapsbas / Administration / Roller - Help Desk

Introduktion till Learnifiers roller

Författarlista
  • Ester Andersson

Admin: En administratör är en "global roll" som har fullständig åtkomst till all projektdata, användare och detaljer inom klienten. De kan ordna upp projekt, bjuda in/ta bort deltagare, skapa kurser och hantera kommunikation med mera.

Instruktör: En instruktör är en "lokal roll" som baseras på projekten inom Learnifier. Det innebär att instruktören endast har möjlighet att hantera det projekt de blivit inbjudna till. Därför har inte instruktören åtkomst till användare inom systemet och kan inte komma åt det delade Library. Instruktörsrollen kan bjuda in deltagare, följa progress, samla in rapporter och följa upp på Assignments/Events med mera.

Participant: En "participant" är en person som deltar i en kurs i Learnifier-systemet. En person benämns som "participant" när de har kurser i sin "My Courses".

Scroll Element