Gå till huvudinnehåll

Hur förbereder du en SAML Identity Provider (IdP) för Learnifier? - Kunskapsbas / API, SAML, integrationer och allmänna inställningar - Help Desk

Hur förbereder du en SAML Identity Provider (IdP) för Learnifier?

Författarlista
  • Ester Andersson

Kontakta support@learnifier.com för att meddela att du vill förbereda en SAML Identity Provider för Learnifier. Vi kommer sedan att återkomma till dig med några kundspecifika länkar som du kan använda. Federation metadata URL: den kundspecifika metadata-URL du får från Learnifier.

Tjänsteleverantörens enhets-ID (SP Entity ID): kundspecifikt ID som du får från Learnifier.

SP Single sign on URL: kundspecifik URL som du får från Learnifier.

Signing Algoritm: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 (SHA-256)

Namn-ID: Vilket format som helst stöds, men Persistent rekommenderas.


"Claims Mapping"

Det finns endast en obligatorisk attribut som behövs, och det är e-postattributet. Alla andra är valfria men förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

E-post (användarens e-postadress) (Obligatorisk)

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

eller

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/email

 

 

Användarens fullständiga namn

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/displayname

eller

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name

 

 

Användarens förnamn

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Användarens efternamn

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

 

Scroll Element