Hopp over til hovedinnhold

Team view - Kunnskapsbase / Administrasjon / Funksjoner - Help Desk

Team view

Forfatterliste
  • Ester Andersson

Med Team View har Team Manageren mer ansvar og enklere tilgang til informasjon om teamet og dets læringsprogresjon. De får også autorisasjon til å se spesifikke brukeres kursstatus mer grundig.

Tilgjengelig fra prisplanen: Professional

 

 Innledning


1. Gå til Team View

For å komme til Team View trenger du bare å logge inn som en Learner. Hvis du er en Team Manager, vil du se fanen "Team" hvor du kan velge ditt team.2. Fanen "Overview"

Under Oversikt får du et overordnet bilde av hvordan det går med dine Team Members. For eksempel, under "Courses" vil du se hvor mange som har søkt, registrert seg og fullført spesifikke kurs. Under "Approvals" kan du avvise eller registrere Team-medlemmers kursforespørsler.3. Fanen "Members"

Under fanen "Members" kan du få mer informasjon om et medlems progresjon ved å klikke på knappen "I".4. Fanen "Team courses"

Under fanen "Team courses" finner du alle kursene som dine medlemmer er registrert i.5. Fanen "Team certificates"

Under fanen "Team certificates" finner du alle sertifikater som dine medlemmer har.

Hvordan registrerer en Team Manager medlemmer til kurs?


1. For at en Team Manager skal kunne registrere medlemmer i et kurs, må administratoren først sørge for at kurset håndteres av Team View.


1.1. Gå til prosjektet fra administratørgrensesnittet.

1.2. Under fanen "Settings", merk av i boksen "Managed by team".


2. For å registrere et teammedlem i et kurs, gå til fanen "Members".


3. Klikk på "Enroll members" og velg det/dem kurs(ene) du vil registrere dem for.4. Under "Add members to enrollment", velg medlemmene du vil registrere, og klikk på "Continue".5. Bekreft registreringene dine ved å klikke på "Enroll".

Hvordan sender man kursforespørsler til Team Manageren?


1. For at en Team Manager skal kunne registrere medlemmer i et kurs, må administratoren først sørge for at kurset håndteres av Team View.


1.2 Gå til prosjektet fra administratørgrensesnittet.

1.3 Under fanen "Settings", merk av i boksen "Managed by team"


2. Gå til Katalogbygger og angi kursinnstillingene.

3. Under "Enrollment", velg "Moderated".

4. Under "Visability", velg "Active".


Tips: Ønsker du at Team Manageren skal få et varsel når en av deres medlemmer har søkt om et kurs?

1. Opprett en "Automated communication" med følgende Trigger (med "Team Manager" som "Audience").

2. “Participant” → “Status” → “Is not activated” og “Participant” → “Source” → “Is Course catalog”.

Tips: Ønsker du at Team Manageren skal få et varsel når deres forespørsel har blitt akseptert?

1. Opprett en "Automated communication" med følgende Trigger (med "Participant" som "Audience").

2. “Participant” → “Status” → “Is activated” og “Participant” → “Source” → “Is Course catalog”.

Scroll Element